Bella Rosa

24 teksty – auto­rem jest Bel­la Ro­sa.

Zmęczo­na dniem i płaczem, zasnęła wtu­lona w poduszkę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 października 2011, 17:50

Życie dos­ta­tecznie dużo mi po­kazało, żebym wie­działa z cze­go wol­no mi się śmiać. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 lipca 2011, 19:10

Na­wet nie wiem, kiedy stałam się ma­sochis­tką, uza­leżniona od ka­wałka metalu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 czerwca 2011, 18:16

A kiedy myślę, że nie może stać się już nic złego, los poz­ba­wia mnie grun­tu spod nóg. I spa­dając po­woli cze­kam, aż roz­biję się o twardą po­sadzke życia. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 maja 2011, 16:00

Czuję jak­by ktoś poz­ba­wił mnie ser­ca -
Nie kocham
Czuję jak­by ktoś poz­ba­wił mnie płuc -
Nie oddycham
Czuję jak­by ktoś poz­ba­wił mnie węchu - 
Nie czuje
Czuję się jak­by ktoś poz­ba­wił mnie wzro­ku - 
Nie widzę
Czuję się jak­by ktoś poz­ba­wił mnie Ciebie - 
Nie is­tnieje . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 maja 2011, 21:29

Miłość jest jak nar­ko­tyk. Uza­leżnia. Gdy raz jej zaz­nasz będziesz chciał więcej. Nie zważając uwa­gi na to jak bar­dzo niszczy Twój organizm. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 26 marca 2011, 19:53

Każdy ma swo­jego anioła, które­go na­zywa przyjacielem.
Dziękuję I. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 9 marca 2011, 18:33

Stra­ciłam coś cze­go nig­dy nie miałam. Nicze­go nie przy­było, nicze­go nie ubyło, mi­mo to czuję pus­tkę . . . 

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 marca 2011, 18:08

By­wają ta­kie dni, że nie ufam sa­mej sobie. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 17 lutego 2011, 21:51

Pat­rzyłam jak ,,praw­dzi­wi'' przy­jaciele od­wra­cają się ode mnie z ka­mien­nym wy­razem twarzy... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 7 stycznia 2011, 21:32
Bella Rosa

Z uśmiechem witać każdy nowy dzień!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bella Rosa

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność